PROSTA VPISNA MESTA V POKLICNEM IZOBRAŽEVANJU

 

Prosta vpisna mesta so še za naslednje programe:

 • tesar
 • pečar
 • izvajalec suhomontažne gradnje
 • kamnosek
 • dimnikar
 • pomočnik pri tehnologiji gradnje
 • zidar

 

 

 

VPIS V POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

 

Vpisi potekajo vsak dan, in sicer:

- ponedeljek, torek, četrtek: 9.00 - 15.00

- sreda: 9.00 - 16.00 

- petek: 9.00 - 12.00

 

 

 

 

VPIS V 1. LETNIK VIŠJE STROKOVNE ŠOLE

 

Informacije o vpisu dobite na emailu edc.visja@guest.arnes.si ali na mob.: 041 351 164.

 

PRVI PRIJAVNI ROK

Rok za oddajo Prijave za vpis na višjo strokovno šolo je do 8. marca 2016. Elektronski prijavni obrazec za vpis dobite na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec natisnete s spletne strani,ga podpišete ter ga pošljete s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi na naslov:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Oddati smete samo eno prijavo. Vpis kandidatov, ki bodo izbrani na podlagi Prijave za vpis, se opravi do 22. avgusta 2016.

 

VPISNI POGOJI

 

V višješolski študijski program se lahko vpišete:

- s splošno maturo (ali zaključnim izpitom oz. diplomo pred letom 2002), poklicno maturo, 

- z mojstrskim ali delovodskim oz. poslovodskim izpitom, če imate 3 leta delovnih izkušenj ter s tem opravite preizkus znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika v obsegu, določenem za poklicno maturo.

 

Vpis sprejetih s prvo prijavo bo potekal v ponedeljek, 22.8.2016, od 10.00 do 16.00 ure.

DRUGI PRIJAVNI ROK

 

ŠTUDIJSKI PROGRAMPROSTA VPISNA MESTA
GRADBENŠTVO32
VARSTVO OKOLJA IN KOMUNALA34

 

Vpis sprejetih po 2. prijavi bo potekal v sredo, 28.9.2016 od 10.00 do 16.00 ure.

 

Kandidati za vpis v višjo strokovno šolo se na prosta mesta lahko prijavite od 29. avgusta do 2. septembra 2016 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe www.vss-ce.com/vps. 
 
Izpolnjen prijavni obrazec natisnete s spletne strani in ga pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:
Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje. Oddati smete samo eno prijavo.
 
Višješolska prijavna služba bo do 22. septembra 2016 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis kandidatov, ki so izbrani na podlagi prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe se opravi do 3.10.2016.
 
Pri vpisu je potrebno na vpogled predložiti original zaključnega spričevala srednje šole (štiriletne ali program 3+2) ali dokazila o opravljenem poslovodskem/delovodskem/mojstrskem izpitu in preizkusu znanja iz slovenščine in matematike ali tujega jezika (vpisni pogoji) ter poravnati vpisnino 350,00 € in obrok šolnine 50,00 €. Prinesti morate še dve svoji fotografiji. Preostalo šolnino je možno poravnati v 10 mesečnih obrokih po 150,00 €.
  
Če vas zanima vpis na naša višješolska študijska programa, vam priporočamo, da že zdaj izpolnete predprijavo za vpis. Predprijava je zgolj informativne narave in ni obvezujoča. O možnostih vpisa vas bomo pravočasno obvestili.
 
Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na šoli EDC Kranj do začetka študijskega leta.
 
Dodatne informacije o vpisu dobite na emailu edc.visja@guest.arnes.si ali na mob.: 041 351 164.
 
Za ponovni vpis v letnik je potrebno imeti doseženih najmanj 20 KT.
 
VPIS V 2. LETNIK VIŠJE STROKOVNE ŠOLE bo potekal:
- v sredo, 21.9.2016, od 10.00 do 16.00
- v četrtek, 22.9.2016, od 10.00 do 16.00 ure.
 

 

 

Postanite dipl.inž.grad. - vpišite se na VŠGI Kranj!

 

Dobrodošli!

 

 

 

 

 

Novica:  

 

 

Dne 16.9.2014 je program GRADBENIŠTVO na VŠGI Kranj akreditiran!

 

 

Vabljeni na informativni dan!  

 

Povezava: VŠGI KRANJ

Novica je bila objavljena tudi na spletnih straneh 24ur.com! 

Ter v Financah:

 

 

 

 

Dodajamo fotografiji iz prvega informativnega dne VŠGI: ...predavalnica je bila zasedena do zadnjega stola!

Hvala vam, da ste se odzvali v takem številu ter upamo, da se vidimo kmalu!

 

 

 

 


Oktober 2014

Dne 2.10.2014 smo svečano podelili diplome na Višji strokovni šoli in sicer kar

36-im diplomantom, od tega na programu Gradbeništvo 19 diplom,

na programu Varstvo okolja in komunala 17 diplom.

Med diplomanti je bilo kar 6 diplomantk.

Iskrene čestitke vsem inženirjem ter obilo uspeha na poklicni poti vam želi EDC-Kranj!

 

 

 

September 2014

V sodelovanju s Centrom za razvoj podeželja Kranj smo izdelali markacijske table za konglomeratni kras v Udin borštu. Uporabili smo plošče naravnih oblik kraškega konglomerata, jih narezali in opremili z barvno puščico, jih zaščitili ter izdelali način pritrjevanja. Nastale so čudovite table, ki so unikatne in zaokrožijo celotno zgodbo o kraških pojavih, izvoru in sprehajalcem dejansko pokažejo še "notranjost" gozda - samo kamnino konglomerata.

Vabljeni na ogled! 

   

 

 

Avgust 2014

SPODBUJANJE USPOSABLJANJA ZAPOSLENIH: Na povezavi vam posredujemo objavljen RAZPIS za vse DELODAJALCE, ki zaposlujejo starejše od 50 let ali invalide ter ženske... Povezava

Namen javnega povabila: spodbujanje usposabljanja zaposlenih. 

Rok za oddajo ponudb: do 31. 10. 2014. 
Višina razpisanih sredstev: 1.246.641,52 EUR

 

Avgust 2014

RAZPIS ZA NPK slikopleskar-črkoslikar / restavratorski sodelavec na EDC-Kranj:

 

 

Avgust 2014

EDC-Kranj se predstavlja: jumbo plakat pred Qlandio Kranj in cerada na šoli: 

  

Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov

Študente višje šole obveščamo, da je v veljavi nov Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov, ki ureja disciplinsko odgovornost študentov za kršitev dolžnosti in neizpolnjevanje predpisanih obveznosti, določa organe ter postopek za ugotavljanje odgovornosti, disciplinske ukrepe in način izvrševanja. (pravilnik)

Informativa 2014
EDC Kranj se predstavlja na 6. Informativi
 
 
 
 
Zaključevanje višje šole po starem programu

SPREMEMBA: Vse študente, ki še niso zaključili študija po starih programih (program Gradbeništvo in program Komunala) -vpis v šolskem letu 2007/2008 ali prej, obveščamo, da je bil dne 6.12.2013 (Ur. l. RS 100/2013) sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, ki podaljšuje rok za zaključek študija po starih programih do konca leta 2014. V nasprotnem primeru morajo študenti opravljati diferencialne izpite za prehod na nove programe.

 

Zakon najdete tudi na tej povezavi.

»Evropska unija za mlade« (European Union for Youth) -EU4YOUth

EDC Kranj je v letu 2013 sodeloval pri projektu »Evropska unija za mlade« (European Union for Youth) -EU4YOUth

Nekatere teme: gospodarstvo posameznih članic, različna davčna politika, mobilnost,...

Literatura je dostopna na:

http://www.epf.uni-mb.si/vseziv_izobrazevanje/Jean_Monnet/EU4YOU/Vsebina/e-ucilnica_vs2012.aspx

 

POSLANSTVO IN VIZIJA EDC KRANJ
 • Edukacijski center je bil ustanovljen leta 1996. Danes zagotavlja izobraževanje po celi vertikali gradbenih poklicev, od zidarja do inženirja gradbeništva, oziroma varstva okolja in komunale. 
 • V želji, da bi se čim bolj specializirali, se ukvarjamo izključno z gradbenimi poklici. Vsi programi, ki jih izvajamo so verificirani. To pomeni, da po uspešnem zaključku udeleženci  pridobijo  javno veljavno spričevalo.

 

Komu je izobraževanje namenjeno?

 • Gradbeniški poklic je privlačen za inovativne, samostojne posameznike,  ki  radi delajo na terenu in  aktivno komunicirajo z ljudmi. Med učnim procesom vzpodbujamo  podjetniško naravnanost posameznika in razvijamo zaupanje v lastne sposobnosti. Izhajamo iz  lastne16-letne tradicije .
 • Za našo šolo je značilno, da se prilagajamo  potrebam  posameznika, ki želi svoje izkušnje na delovnem mestu nadgraditi s teoretičnim znanjem in si pridobiti formalno izobrazbo. Te vrste kader je v gospodarstvu najbolj iskan in uporaben. Za  negospodarstvo pa poleg teoretičnega znanja zagotavlja tudi sposobnost razumevanja problemov s terena.
 • Povezanost s podjetji  nam zmanjšuje stroške prepoznavnosti šole. Nabor podjetij, s katerimi sodelujemo, se bliža številu 160.
 • Naš zavod je namenjen  tistim, ki se doslej niso uspeli došolati za izbrani gradbeni poklic ali  želijo uresničiti nove poklicne ambicije in se prešolati.
 • Ker je uspeh šolanja odvisen od kakovostnih učiteljev, jih skrbno izbiramo. Naši predavatelji hodijo v razred dobro pripravljeni!
 • Povratne informacije o delu predavateljev v razredu pridobivamo z vsakoletnimi anonimnimi anketami naših slušateljev. Tako imajo udeleženci  možnost oceniti delo učitelja v razredu, izreči kritiko ali pohvalo in se opredeliti do učnega gradiva, ki ga je napisal učitelj.  Izsledke skrbno proučimo in po potrebi  ukrepamo.
 • EDC Kranj je zasebna šola, ki se od svojega nastanka dalje financira izključno iz šolnin.  Zato s podjetji, ki k nam pošiljajo na šolanje svoje zaposlene, tesno sodelujemo. S posluhom za potrebe podjetij nam je uspelo v 16 letih  izšolati  1600 gradbenikov in 340 inženirjev.
 • Začeli smo graditi sistem spremljanja zaposlitvenega uspeha naših diplomantov. Redno  spremljamo tudi  učne izide.
 • Z vsakim kandidatom sklenemo pogodbo o izobraževanju in  določila pogodbe dosledno spoštujemo. Enako pričakujemo tudi od kandidata.
 • Kandidatom nudimo brezplačne svetovalne storitve in možnost priznavanja doslej pridobljenega znanja na osnovi verodostojnih dokazil.
   

Trenutno je v akreditacijskem postopku tudi Samostojni visokošolski zavod Visoka šola za gradbeno inženirstvo Kranj.